Trường THCS Đặng Lễ

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đặng Xuyên, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Đặng Lễ

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Đặng Lễ và tên đăng ký là Trường THCS Đặng Lễ, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Ngô Minh Thư . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đặng Xuyên, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: