Trường THCS Hồ Tùng Mậu

Mã số thuế:
Địa chỉ: Gạo Nam, Hồ Tùng Mậu, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Hồ Tùng Mậu

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Hồ Tùng Mậu và tên đăng ký là Trường THCS Hồ Tùng Mậu, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Phạm Thị Lý . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Gạo Nam, Hồ Tùng Mậu, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: