Trường THCS Xuân Trúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: Trúc Đình, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Xuân Trúc

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Xuân Trúc và tên đăng ký là Trường THCS Xuân Trúc, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Đình Thưởng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Trúc Đình, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: