Trường THCS Bắc Sơn

Mã số thuế:
Địa chỉ: Bắc Sơn, Hưng Yên, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Bắc Sơn

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Bắc Sơn và tên đăng ký là Trường THCS Bắc Sơn, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Tuấn Đạt . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Bắc Sơn, Hưng Yên, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: