Trường THCS Tiền Phong

Mã số thuế:
Địa chỉ: Bình Lăng, Tiền Phong, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Tiền Phong

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Tiền Phong và tên đăng ký là Trường THCS Tiền Phong, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Vũ Mạnh Thắng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Bình Lăng, Tiền Phong, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: