Trường Trung học cơ sở xã Hoà Phong

Mã số thuế:
Địa chỉ: xã Hoà Phong, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-30

Bản đồ đến địa chỉ Trường Trung học cơ sở xã Hoà Phong

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường Trung học cơ sở xã Hoà Phong và tên đăng ký là Trường Trung học cơ sở xã Hoà Phong, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: xã Hoà Phong, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: