Trường THCS Liêu Xá

Mã số thuế:
Địa chỉ: Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-09

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Liêu  Xá

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Liêu Xá và tên đăng ký là Trường THCS Liêu Xá, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: