Trường THCS Việt Cường

Mã số thuế:
Địa chỉ: Việt Cường, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Việt Cường

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Việt Cường và tên đăng ký là Trường THCS Việt Cường, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Trương Duy Kiểm . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Việt Cường, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: