Trường THCS Hoàn Long

Mã số thuế:
Địa chỉ: Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Hoàn Long

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Hoàn Long và tên đăng ký là Trường THCS Hoàn Long, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Thanh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: