Trường THCS Đồng Than

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Đồng Than

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Đồng Than và tên đăng ký là Trường THCS Đồng Than, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Hồng Thắm . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: