Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Vương

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thị Trấn Vương, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2013-06-27

Bản đồ đến địa chỉ Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Vương

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Vương và tên đăng ký là Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Vương, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thị Trấn Vương, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: