Trường trung học cơ sở Quảng Châu

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Châu, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-08-25

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường trung học cơ sở Quảng Châu

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường trung học cơ sở Quảng Châu và tên đăng ký là Trường trung học cơ sở Quảng Châu, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Quách Thuý Quỳnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Châu, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: