Trường PTCS Phương Chiểu

Mã số thuế:
Địa chỉ: Phương Chiểu, Xã Phương Chiểu, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-11-21

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường PTCS Phương Chiểu

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường PTCS Phương Chiểu và tên đăng ký là Trường PTCS Phương Chiểu, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Đào Văn Phi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Phương Chiểu, Xã Phương Chiểu, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam.