Trường THCS Hồng Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-04-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Hồng Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Hồng Nam và tên đăng ký là Trường THCS Hồng Nam, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Đào Ngọc Thắng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: