Trường THCS Liên Phương

Mã số thuế:
Địa chỉ: Xã Liên Phương, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-01-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Liên Phương

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Liên Phương và tên đăng ký là Trường THCS Liên Phương, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Phú Hoà . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Xã Liên Phương, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam.