Trường Trung học cơ sở Tân tiến

Mã số thuế:
Địa chỉ: Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-27

Bản đồ đến địa chỉ Trường Trung học cơ sở Tân tiến

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường Trung học cơ sở Tân tiến và tên đăng ký là Trường Trung học cơ sở Tân tiến, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: