Trường Trung học cơ sở Vĩnh Khúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-27

Bản đồ đến địa chỉ Trường Trung học cơ sở Vĩnh Khúc

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Khúc và tên đăng ký là Trường Trung học cơ sở Vĩnh Khúc, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: