Trường THCS Đào Dương

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đào Xá, Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Đào Dương

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Đào Dương và tên đăng ký là Trường THCS Đào Dương, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Phạm Trung Kiên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đào Xá, Đào Dương, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: