Trường THCS Hồng Vân

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Hồng Vân

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Hồng Vân và tên đăng ký là Trường THCS Hồng Vân, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Vũ Huy Bằng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Đan Tràng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: