Trường THCS Bãi Sậy

Mã số thuế:
Địa chỉ: Nhân Đòng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Bãi Sậy

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Bãi Sậy và tên đăng ký là Trường THCS Bãi Sậy, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nhữ Mạnh Phong . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Nhân Đòng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: