Trường THCS Nguyễn Trãi

Mã số thuế:
Địa chỉ: Mễ Xá, Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Nguyễn Trãi

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Nguyễn Trãi và tên đăng ký là Trường THCS Nguyễn Trãi, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Thị Phượng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Mễ Xá, Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: