Trường THCS Cẩm Ninh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Cẩm Ninh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Cẩm Ninh

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Cẩm Ninh và tên đăng ký là Trường THCS Cẩm Ninh, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyênx Thanh Hà . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Cẩm Ninh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: