Trường THCS Mễ Sở

Mã số thuế:
Địa chỉ: Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-01-01

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Mễ Sở

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Mễ Sở và tên đăng ký là Trường THCS Mễ Sở, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: