Trường THCS Vân Du

Mã số thuế:
Địa chỉ: Du Mĩ, Vân Du, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Vân Du

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Vân Du và tên đăng ký là Trường THCS Vân Du, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Vũ Thị Thêu . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Du Mĩ, Vân Du, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: