Trường THCS Phù ủng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Sa Lung, xã Phù ủng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Phù ủng

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Phù ủng và tên đăng ký là Trường THCS Phù ủng, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Đằng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Sa Lung, xã Phù ủng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: