Trường THCS Hồng Quang

Mã số thuế:
Địa chỉ: Hồng Quang, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường  THCS Hồng Quang

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Hồng Quang và tên đăng ký là Trường THCS Hồng Quang, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hữu Hiệp . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Hồng Quang, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: