Trường THCS Nguyễn Quốc Ân

Mã số thuế:
Địa chỉ: 145, Bãi Sậy, P. Quang Trung, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-01-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Nguyễn Quốc Ân

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Nguyễn Quốc Ân và tên đăng ký là Trường THCS Nguyễn Quốc Ân, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Thị thái . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 145, Bãi Sậy, P. Quang Trung, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: