Hình của Nhữ Mạnh Phong

Nhữ Mạnh Phong

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Trường THCS Bãi Sậy

Địa chỉ: Nhân Đòng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam, Huyện Ân Thi, Hưng Yên
Điện thoại:
Sửa thông tin