Trường THCS xã Thanh Long

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS xã Thanh Long

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS xã Thanh Long và tên đăng ký là Trường THCS xã Thanh Long, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Đình Thắng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam.