Trường THCS Tân Phúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: Ngọc Nhuế, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Tân Phúc

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Tân Phúc và tên đăng ký là Trường THCS Tân Phúc, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Phượng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Ngọc Nhuế, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: