Trường THPT Minh Châu

Mã số thuế:
Địa chỉ: Minh Châu, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THPT Minh Châu

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THPT Minh Châu và tên đăng ký là Trường THPT Minh Châu, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Đình Tung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Minh Châu, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: