Nguyễn Phú Hoà

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Trường THCS Liên Phương

Địa chỉ: Xã Liên Phương, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên
Sửa thông tin
Hình của Nguyễn Phú Hoà