Trường THCS Lam Sơn

Mã số thuế:
Địa chỉ: Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-01-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Lam Sơn

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Lam Sơn và tên đăng ký là Trường THCS Lam Sơn, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Lê Văn Nghiệp . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: