Trường Trung học cơ sở Hưng Long

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-30

Bản đồ đến địa chỉ Trường Trung học cơ sở Hưng Long

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường Trung học cơ sở Hưng Long và tên đăng ký là Trường Trung học cơ sở Hưng Long, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Phú Sơn, xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: