Trường THCS Thị trấn Bần

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thị trấn Bần, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-12-31

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS Thị trấn Bần

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS Thị trấn Bần và tên đăng ký là Trường THCS Thị trấn Bần, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thị trấn Bần, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: