Trường THPT Yên Mỹ

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THPT Yên Mỹ

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THPT Yên Mỹ và tên đăng ký là Trường THPT Yên Mỹ, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Lê Xuân Cường . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: