Văn phòng Đăng ký Quyền sử dựng đất thị xã Cai Lậy

Mã số thuế:
Địa chỉ: 182 Thái Thị Kiểu, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-05-14

Bản đồ đến địa chỉ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dựng đất thị xã Cai Lậy

Giới thiệu doanh nghiệp

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dựng đất thị xã Cai Lậy và tên đăng ký là Văn phòng Đăng ký Quyền sử dựng đất thị xã Cai Lậy, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 182 Thái Thị Kiểu, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.