Hội Nông dân thị xã Cai Lậy

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-08-25

Bản đồ đến địa chỉ Hội Nông dân thị xã Cai Lậy

Giới thiệu doanh nghiệp

Hội Nông dân thị xã Cai Lậy và tên đăng ký là Hội Nông dân thị xã Cai Lậy, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường 30/4, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.