ủy ban nhân dân phường 3

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường 868, Phường 3, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-04-24

Bản đồ đến địa chỉ ủy ban nhân dân phường 3

Giới thiệu doanh nghiệp

ủy ban nhân dân phường 3 và tên đăng ký là ủy ban nhân dân phường 3, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường 868, Phường 3, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.