Văn phòng Thị ủy Cai Lậy

Mã số thuế:
Địa chỉ: đường 30/4, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-04-14

Bản đồ đến địa chỉ Văn phòng Thị ủy Cai Lậy

Giới thiệu doanh nghiệp

Văn phòng Thị ủy Cai Lậy và tên đăng ký là Văn phòng Thị ủy Cai Lậy, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: đường 30/4, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.