ủy ban nhân dân Phường 1

Mã số thuế:
Địa chỉ: 4/76 ; Đ. 30/4, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-04-21

Bản đồ đến địa chỉ ủy ban nhân dân Phường 1

Giới thiệu doanh nghiệp

ủy ban nhân dân Phường 1 và tên đăng ký là ủy ban nhân dân Phường 1, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 4/76 ; Đ. 30/4, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.