ủy ban nhân dân phường 5

Mã số thuế:
Địa chỉ: đường B2, Phường 5, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-04-24

Bản đồ đến địa chỉ ủy ban nhân dân phường 5

Giới thiệu doanh nghiệp

ủy ban nhân dân phường 5 và tên đăng ký là ủy ban nhân dân phường 5, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: đường B2, Phường 5, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.