TRường THCS xã Trung Hưng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-02-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ TRường THCS xã Trung Hưng

Giới thiệu doanh nghiệp

TRường THCS xã Trung Hưng và tên đăng ký là TRường THCS xã Trung Hưng, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Đình Công . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam.