Công Ty TNHH Phúc Thảo

Mã số thuế:
Địa chỉ: số 35, đường 30/4, Phường I, TP Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2007-01-08

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Phúc Thảo

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Phúc Thảo và tên đăng ký là Công Ty TNHH Phúc Thảo, đã hoạt động hơn 17 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Giám đốc: Ô/B. Lý Hữu Phúc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: số 35, đường 30/4, Phường I, TP Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam.