Công Ty TNHH Bot Búng Tàu

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Hùng Vương - ấp Mỹ Quới, Thị Trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Ngày hoạt động: 2019-10-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bot Búng Tàu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bot Búng Tàu có tên giao dịch BOT BÚNG TÀU và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bot Búng Tàu, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Với vốn điều lệ 30.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Dương Quốc Hải . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Hùng Vương - ấp Mỹ Quới, Thị Trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam.