Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Xuân

Mã số thuế:
Địa chỉ: số 108, ấp Trường Khánh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 05-09-2011

Ngày hoạt động: 2010-03-19

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Xuân

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Xuân và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Xuân, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Đình Viễn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: số 108, ấp Trường Khánh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam. Điện thoại: