Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Đan Đác Thành Đạt

Mã số thuế:
Địa chỉ: số 461 Đường Xẻo Vong, khu vực 1, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2016-09-20

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Đan Đác Thành Đạt

Ngành nghề kinh tế

  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Đan Đác Thành Đạt và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Đan Đác Thành Đạt, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Hậu . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: số 461 Đường Xẻo Vong, khu vực 1, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang, Việt Nam. Điện thoại: