DNTN Liên Hiệp

Mã số thuế:
Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, KV5 Phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 13-10-2003

Ngày hoạt động: 2003-10-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ DNTN Liên Hiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

DNTN Liên Hiệp và tên đăng ký là DNTN Liên Hiệp, đã hoạt động hơn 21 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Giám đốc: Ô/B. Trần Văn Tám . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, KV5 Phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam. Điện thoại: