Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Long

Mã số thuế:
Địa chỉ: số 293, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, Phường V, TP Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 24-06-2002

Ngày hoạt động: 2002-07-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Long

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Long và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Long, đã hoạt động hơn 22 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Giám đốc: Ô/B. Võ Xuyên Sơn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: số 293, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, Phường V, TP Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam. Điện thoại:

Chi nhánh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Long

ấp Phước Hưng I - TT Gò Quao, Huyện Gò Quao