HTX Tiểu Thủ Công Nghiệp Ngọc Lợi

Mã số thuế:
Địa chỉ: 68 ấp Long An, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 00074

Ngày hoạt động: 2014-04-01

Bản đồ đến địa chỉ HTX Tiểu Thủ Công Nghiệp Ngọc Lợi

Giới thiệu doanh nghiệp

HTX Tiểu Thủ Công Nghiệp Ngọc Lợi và tên đăng ký là HTX Tiểu Thủ Công Nghiệp Ngọc Lợi, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 68 ấp Long An, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam.